Druk sublimacyjny na zamówienie - wybierz wzór do druku i materiał, my zajmiemy się resztą!

Informacje ogólne / najczęściej zadawane pytania

Jaka jest wielkość rzeczywista wyświetlanych wzorów?

Wszystkie wzory prezentowane są jako raport 150 cm x 100 cm. Dodatkowo po lewej stronie grafiki umieszczono przygotowaną komputerowo wizualizację wzoru na modelce.

W jakiej technologii wykonywane są nadruki?

W naszych realizacjach wykorzystujemy technologię druku sublimacyjnego, zwanego też transferowym. Wykorzystujemy przy tym specjalny wodny tusz oraz papier, na który najpierw nanoszony jest wybrany wzór. Następnie w wysokiej temperaturze wzór przenoszony jest z zadrukowanego papieru na wybrany materiał. W procesie druku sublimacyjnego nie są potrzebne dodatkowe etapy takie jak pranie czy przeparowywanie. Oznacza to nie tylko możliwość wydrukowania nawet małej ilości materiału, ale również znacząco mniejsze zużycie wody i energii w trakcie całego procesu.

Czy wydrukowany wzór będzie wyglądał tak samo, jak w wizualizacji na ekranie?

Wygląd wzorów na materiałach będzie się nieznacznie różnił w zależności od parametrów materiału. W przypadku dobrze skalibrowanych monitorów / wyświetlaczy różnice w odwzorowaniu między wzorem na ekranie, a wydrukowanym na materiale będą bardzo niewielkie. Oczywiście im cieńszy materiał, tym wzór będzie zdawał się bardziej prześwitujący. Tak samo porównując dwa wydruki wykonane na materiale matowym oraz połyskującym wizualnie będzie się wydawało, że na połyskującym kolory są żywsze. Zachęcamy do zamówienia wzornika, który pozwoli na zapoznanie się z dostępnymi w naszej ofercie materiałami oraz nadrukiem na tych materiałach.
W przypadku wyboru wydruku na materiale o kolorze innym, niż biały (np. beżowy), kolory będą nieznacznie przesunięte w stosunku do oryginalnego wzoru.

Jaka jest trwałość druku?

Zgodnie z kartą techniczną wykorzystywane przez nas tusze mają następującą charakterystykę (wynik / maksymalna ocena):
 1. Odprność na światło (Wedlug EN ISO 105B02) 6 / 8
 2. Odprność na pranie (Wedlug EN ISO 105C10) 4-5 / 5
 3. Odprność na potliwość (Wedlug EN ISO 105E04) 4-5 / 5
Nasze druki można z powodzeniem wykorzystywać przy tworzeniu rozwiązań wymagających wysokiej wytrzymałości, jak np. odzież sportowa.

Czy materiał można prać?

Oczywiście - maksymalna temperatura prania to 40°C, chociaż zalecamy wykorzystanie 30°C i programu do tkanin delikatnych. Jeżeli w pralce nie ma takiego programu, należy po ustawieniu temperatury zmniejszyć obroty wirowania do maksymalnie 600. Pranie w parametrach wyższych niż w/w również nie powinno uszkodzić druku, natomiast może wpłynąć na jego trwałość w dłuższym okresie czasu. Nie należy w praniu używać wybielaczy.

Czy mogę zapłacić za pobraniem / przy odbiorze?

Oferujemy taką możliwość w przypadku zamówień o wartości brutto do 246 zł. Zamówienia o większej wartości muszą zostać opłacone przed wykonaniem zlecenia.

Czy mogę zwrócić zadrukowany materiał jeżeli zmienię zdanie?

Ponieważ nadruki wykonywane są na indywidualne zamówienie niestety nie ma możliwości ich zwrotu. Oczywiście w przypadku stwierdzenia np. błędów w wydruku czy problemów z materiałem możliwe jest reklamowanie produktu na zasadach przewidziancyh prawnie. Szczegółowe informacje dotyczące zarówno zwrotów, jak i reklamacji znajdują się w regulaminie.

Czy mogę wydrukować również swój własny wzór / użyć swojego materiału?

Z chęcią wydrukujemy dowolny wzór spoza naszej standardowej oferty, również na powierzonym materiale. Aby zrealizować takie zamówienie skontaktuj się z nami. Możesz również przesłać od razu swój wzór korzystając z jednego z serwisów:
 • Firefox Send - możliwość przesłania plików o objętości 1 GB / 2.5 GB po rejestracji
 • WeTransfer - możliwość przesłania plików o objętości 2 GB

Regulamin serwisu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Operatorem Serwisu oraz administratorem danych jest Pracownia Plisowania Grzegorz Meller, NIP: 7261691662, ul. Kasztanowa 26a, 91-487 Łódź
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu a w szczególności zasady i tryb zlecania wykonania usługi na rzecz Klienta

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Usługodawcę umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Plisowania Grzegorz Meller, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7261691662.
 3. Klient - każdy podmiot korzystający z serwisu lub zlecający wykonanie usług za pomocą serwisu
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży wybranej ilości Materiału wraz ze zleceniem wykonania usługi druku Wzoru zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Serwis.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Wzorów do Koszyka oraz określenie warunków realizacji zamówienia, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta , a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Wzór – dostępna w serwisie grafika dostępna do druku.
 12. Materiał – wybrany przez Klienta materiał, na którym wydrukowany zostanie dany Wzór.
 13. Produkt – Materiał z naniesionym metodą druku sublimacyjnego Wzorem, zrealizowany zgodnie z indywidualnym zamówieniem Klienta.

§ 3 Kontakt z Serwisem

 1. Adres Usługodawcy: ul. Pojezierska 97, 91-341 Łódź
 2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@plisowanie.com.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: 426513091
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy PL75 1160 2202 0000 0000 1549 5495
 5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach 7-18 w dniach poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni wolnych.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą JavaScript w wersji min. 1.8.5 oraz z włączoną obsługą ciasteczek (cookies),
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. aktywny numer telefonu umożliwiający kontakt z klientem

§ 5 Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych lub adresowych. Składanie zamówień przez Klienta na wykonanie usługi druku Wzoru na wybranym Materiale możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i zgodnie z oznaczeniem są cenami netto oraz brutto (z podatkiem VAT). W przypadku braku adnotacji dotyczącej rodzaju ceny podana cena jest ceną brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybraną ilość Materiału oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. Wybrać Wzór będący przedmiotem Zamówienia klikając na przycisk „Zamów”, a następnie wybrać Materiał, na jakim wzór ma być wydrukowany. Należy na tym etapie również podać wielkość zamawianego obszaru podając ilość metrów bieżących materiału. Dodanie wzoru na wybranym materiale zatwierdzić należy przyciskiem „Dodaj do zamówienia”
 2. Przejść do koszyka korzystając z przycisku w oknie pojawiającym się po dodaniu wzoru do koszyka lub klikając w przycisk z ikoną koszyka w prawej górnej części strony. W widoku koszyka możliwe jest usunięcie wzoru z zamówienia lub zmiana ilości zamawianych metrów dla danego elementu.
 3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. Kliknąć przycisk “Wyślij zamówienie”
 5. Na konto e-mail podane w formularzu zamówienia przyjdzie mail z podsumowaniem. Otrzymany automatycznie e-mail nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, a jedynie automatycznie wysyłaną informacją potwierdzającą prawidłowe przekazanie informacji o zamówieniu do Usługodawcy. Możliwość nadrukowania danego Wzoru na danym Materiale zależy m.in. od dostępności danego materiału w wybranej przez Klienta ilości.
 6. W kolejnej wiadomości wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia realizacji zamówienia. Cena oraz inne elementy Zamówienia są wiążące dla klienta od momentu przesłania przez Usługodawcę wiadomości potwierdzającej.
 7. Klient może anulować zamówienie po jego złożeniu, jednak nie później niż do momentu wysłania przez Usługodawcę maila potwierdzającego przyjęcie realizacji zamówienia.
 8. Niewysłanie przez usługodawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie realizacji zamówienia w terminie 5 dni roboczych równoznaczny jest z anulowaniem tego zamówienia z powodu braku możliwości jego realizacji przez Usługodawcę.
 9. W przypadku zamówienia anulowanego, a opłaconego przez Klienta, zwrot przedpłaty nastapi na konto Klienta w terminie 14 dni od daty anulowania zamówienia.
 10. Składanie zamówień za pośrednictwem Serwisu możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

§ 7 Realizacja zamówienia

 1. Proces realizacji wykonania zamówienia rozpoczyna się w momencie wysłania przez Usługodawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie realizacji, zgodnie z §6 Pkt 6
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. Płatności za pobraniem / płatności przy odbiorze (dostępne do kwoty brutto zamówienia 246 zł) - zawarcie Umowy Sprzedaży wybranej ilości materiału z naniesieniem na ten Materiał wybranego Wzoru (Produktu) następuje w momencie wysłania przez Usługodawcę wiadomości potwierdzającej, zgodnie z §6 Pkt 6. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej / braku odbioru osobistego w ciągu 3 dni od daty gotowości odbioru produktu do odbioru i nieudanej próbie kontaktu z klientem zamówienie zostanie anulowane.
  2. Odbioru osobistego z przedpłatą / wysyłki firmą kurierską z przedpłatą - zawarcie Umowy Sprzedaży wybranej ilości Materiału z naniesieniem na ten Materiał wybranego Wzoru (Produktu) zostaje zawarta w momencie wysłania przez Usługodawcę wiadomości potwierdzającej, zgodnie z §6 Pkt 6. Warunkiem realizacji umowy jest wpłacenie przez Klienta przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub poprzez serwis pośredniczący w płatnościach, zgodnie z informacją widoczną w Serwisie podczas składania zamówienia. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od momentu wysłania przez Usługodawcę wiadomości potwierdzającej zamówienie. Planowany termin gotowości Produktu przesłany zostanie w wiadomości potwierdzającej przyjęcie realizacji zlecenia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia zakończenia realizacji zamówienia (zgodnie z informacją o czasie realizacji zamówienia)
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zakończenia realizacji zamówienia (zgodnie z informacją o czasie realizacji zamówienia)
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w wiadomości potwierdzającej. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. W przypadku wystąpienia czynników uniemożliwiających realizację zamówienia w tym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia możliwego terminu realizacji oraz możliwością anulowania zamówienia w przypadku braku akceptacji nowego terminu.
 7. Prezentowane na stronie grafiki przedstawiają wzory w postaci graficznej przed ich naniesieniem na materiał. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dokonać jak najlepszego odwzorowania wybranej grafiki na wybranym materiale. Wzór po wydrukowaniu na materiale może nieznacznie różnić się od prezentowanej grafiki w wyniku jego umieszczenia na materiale o strukturze, przeźroczystości lub kolorze. Z uwagi na różnice w kalibracji urządzeń służących do wyświetlania serwisu kolorystyka wzoru może odbiegać od grafiki wyświetlanej na urządzeniu końcowym klienta.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu internetowego trakcie składania Zamówienia, jak również zawarte w wiadomościach: podsumowaniu zamówienia oraz potwierdzeniu przyjęcia do realizacji.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Wzoru na wybranym Materiale:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  2. Odbiór osobisty - dostępny pod adresem: ul. Pojezierska 97, 91-341 Łódź
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  2. Płatność za pobraniem
  3. Płatności elektroniczne
  4. Płatność przelewem na konto Usługodawcy
 3. Opcje płatności za pobraniem oraz płatności gotówką przy odbiorze osobistym dostępne są jedynie dla zamówień o wartości brutto zamówienia 246 zł zł. W przypadku przekroczenia tej wartości stosowna informacja wyświetlana jest na etapie składania zamówienia.
 4. W przypadku złożenia przez klienta kilku oddzielnych zamówień na kwotę przekraczającą brutto 246 zł i wyborem płatności za pobraniem / płatności gotówką przy odbiorze Usługodawca zastrzega możliwość zmiany sposobu płatności na przelew / płatności elektroniczne dla zamówień pkrzekraczających kwotę.
 5. W przypadku płatności za pobraniem oraz płatności gotówką przy odbiorze osobistym Usługodawca zastrzega możliwośc zmiany metody płatności na przedpłatę w przypadku stwierdzenia złożenia przez Klienta wcześniejszych zamówień, które nie zostały odebrane.
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Produkty oferowane przez Usługodawcę składają się z elementu prefabrykowanego (Materiał), który jest przycinany do żądanej przez Klienta długości, a następnie nanoszony jest na niego wybrany przez Klienta Wzór metodą druku sublimacyjnego. Tak wykonany produkt spełnia przesłanki wskazane w Ustawie o prawach konsumenta Art 38 Pkt 3 - „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:(..) 3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;”. W związku z tym konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą za wyjątkiem anulowania zamówienia w terminie określonym w §6 Pkt 7.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty wykonane na zamówienie Klienta zgodnie z określoną przez niego specyfikacją.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodwacy
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Jeżeli Usługodawca stwierdzi zaistnienie potrzeby bezpośredniej analizy zgłaszanych wad Klient zobowiązany jest udostępnić Usługodawcy Produkt, w którym wada jest zgłaszana, poprzez dostarczenie go osobiście lub przesłanie wybranym środkiem transportu. W tych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o czas potrzebny Klientowi do dostarczenia Produktu do Usługodawcy.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej i stwierdzenia uszkodzenia paczki Klient powinien w obecności kuriera dokonać oględzin zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru Klient ma obowiązek sporządzić wraz z Kurierem odpowiedni protokół w celu ubiegania się o odszkodowanie za poniesione straty.

§ 11 Informacje dotyczące wzorów dostępnych w serwisie

 1. Oferowane w serwisie Wzory w większości stworzone są w oparciu o elementy lub pełne projekty pochodzące z serwisów oferujących tzw. zdjęcia stockowe.
 2. Korzystanie z elementów i projektów odbywa się na bazie tzw. Licencji Standardowej, której treść oraz ograniczenia dostępne są na stronach odpowiednich banków zdjęć:
 3. W przypadku, gdy planowane wykorzystanie materiału wykracza poza zasady określone w licencji standardowej możliwe jest skorzystanie z licencji rozszerzonej poprzez przekazanie stosownej informacji w uwagach do zamówienia.
 4. W przypadku korzystania z licencji rozszerzonej do kwoty zamówienia zostanie doliczona opłata zgodnie z aktualnym cennikiem banku zdjęć, z którego pochodzą pliki wykorzystane we Wzorze. Realizacja zamówienia będzie możliwa po akceptacji przez Klienta dodatkowego kosztu oraz jego uiszczeniu. W przypadku braku akceptacji przedstawionych kosztów zamówienie może zostać anulowane przez Klienta. Anulowanie zamówienia skutkować będzie zwrotem wpłaconej na poczet realizacji tego zamówienia kwoty.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności Serwisie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polityka Prywatności

§ 1 Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu plisowanie.com.pl oraz administratorem danych jest Pracownia Plisowania Grzegorz Meller, NIP: 7261691662, ul. Kasztanowa 26a, 91-487 Łódź
 2. Realizujemy funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  2. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
 3. Zbieramy również oraz przetwarzamy Państwa dane do celów:
  1. zawarcia i wykonania umów w obrębie świadczonych przez nas usług, jak również odpowiedzi na zapytania dotyczące tych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO,
  2. realizacji przesyłek za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich
  3. obsługi płatności za zlecone usługi
  4. do wysyłania informacji handlowych dotyczących nowych usług/ wzorów (tzw. newsletter) - tylko w przypadku osób, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanie poprzez odpowiedni formularz
  5. wymaganych przepisami prawa, a więc np. przechowywanych przez nas faktur dokumentujących sprzedaż. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO

§ 2 Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym w związku z realizacją:
  • płatności za zamówione usługi / korekty tych płatności - dane przekazywane do systemu bankowego lub/oraz do operatora płatności - właściciela serwisu przelewy24.pl firmy PayPro SA
  • wysyłki towaru po wykonaniu usługi / rezygnacji z usługi - dane przekazywane do firmy kurierskiej DPD Polska
  • obsługi księgowej naszej firmy - dane przetwarzane przez księgowość
  • analizy odwiedzin naszej strony internetowej - w ramach Google Analytics
  • informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 3 Zmiana / usunięcie danych

 1. Mogą Państwo zgłosić wniosek dotyczący:
  • sprostowania danych
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • dostępu do danych
  • przeniesienia danych
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych
 2. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@druknatkaninach.pl lub telefonicznie pod numerem 426513091
 3. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, mogą być ograniczone przepisami. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Np. jeżeli prawo wymaga od nas przechowywania dokumentów zawierających Państwa dane przez okres 5 lat, to nie będzie możliwe ich usunięcie przed upływem tego terminu.

§ 4 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. zapamiętywania wprowadzonych danych (jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z tej opcji), zawartości koszyka oraz ustawień belki informującej o ciasteczkach;
 5. W ramach Serwisu stosowane są cookies określane jako „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracującego z operatorem Serwisu partnera (Google), z któego usług operator korzysta w celu analizy danych statystycznych dotyczących odwiedzin Serwisu.
 7. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

§ 5 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o nazwie używanej przeglądarki oraz jej wersji,
  7. Informacje o adresie IP,
  8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony,
  9. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 6 Zarządzanie plikami cookies

 1. Jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: